Graphical Methods for Quantitative Communication / Mètodes Gràfics de Comunicació Quantitativa / Métodos Gráficos de Comunicación Cuantitativa

On this page you will find graph paper templates to graphically communicate correspondences between sets of data / En aquesta pàgina trobarà paper pautat per comunicar gràficament correspondències entre conjunts de dades / En esta página encontrará pautas gráficas para comunicar correspondencias entre conjuntos de datos cuantitativos

Feel free to download graphics / Podeu descarregar-vos lliurement els documents / Puede descargar los documentos gratuitamente :
Objective: providing meaningful spaces for scientific quantitative communication / Objectiu: proporcionar espais significatius per a la comunicació científica / Objetivo: propocionar espacios significativas para la comunicación científica.

Blog
www.latexedit.com

Store
www.papergraph.com