Home

Graphical Methods for Quantitative Communication / Mètodes Gràfics de Comunicació Quantitativa / Métodos Gráficos de Comunicación Cuantitativa

On this page you will find graph paper templates to graphically communicate correspondences between sets of data / En aquesta pàgina trobarà paper pautat per comunicar gràficament correspondències entre conjunts de dades En esta página encontrará pautas gráficas para comunicar correspondencias entre conjuntos de datos cuantitativos

Feel free to download graphics / Podeu descarregar-vos lliurement els documents / Puede descargar los documentos gratuitamente :

Objective: providing meaningful spaces for scientific quantitative communication / Objectiu: proporcionar espais significatius per a la comunicació científica / Objetivo: propocionar espacios significativas para la comunicación científica.

Blog
www.latexedit.com

Store
www.papergraph.com