Paper with a network of small squares to assist the drawing of graphs or other diagrams.
Don't forget to disable page scaling in the print dialog before printing
!

Paper amb una xarxa de línies que serveixen de plantilla per a gràfics o diagrames. Eviteu l'escalat de la pàgina abans d'imprimir!
Papel con una red de lineas a modo de plantilla para gráficos o diagramas. Evite el escalado de la página antes de imprimir!
 Architectural graph paper
Ċ architectural_1.100_A3.pdf
View Download
architectural 1:100 A3  41k v. 3 Sep 29, 2012, 2:49 AM Pere Millán
Ċ architectural_1.100_A4.pdf
View Download
architectural 1:100 A4  39k v. 3 Sep 29, 2012, 2:49 AM Pere Millán
Ċ architectural_1.50_A3.pdf
View Download
architectural 1:50 A3  38k v. 4 Sep 29, 2012, 2:49 AM Pere Millán
Ċ architectural_1.50_A4.pdf
View Download
architectural 1:50 A4  37k v. 3 Sep 29, 2012, 2:49 AM Pere Millán
Ċ architectural-bis_1.100_A3.pdf
View Download
architectural-bis 1:100 A3  43k v. 3 Sep 29, 2012, 2:49 AM Pere Millán
Ċ architectural-bis_1.100_A4.pdf
View Download
architectural-bis 1:100 A4  40k v. 3 Sep 29, 2012, 2:49 AM Pere Millán
Ċ architectural-bis_1.50_A3.pdf
View Download
architectural-bis 1:50 A3  39k v. 3 Sep 29, 2012, 2:49 AM Pere Millán
Ċ architectural-bis_1.50_A4.pdf
View Download
architectural-bis 1:50 A4  38k v. 3 Sep 29, 2012, 2:49 AM Pere Millán
 Cartesian graph paper
Ċ cartesian_1cm_A3.pdf
View Download
cartesian 1cm A3  36k v. 3 Sep 29, 2012, 2:49 AM Pere Millán
Ċ cartesian_1cm_A4.pdf
View Download
cartesian 1cm A4  36k v. 3 Sep 29, 2012, 2:49 AM Pere Millán
Ċ cartesian_1mm_A3.pdf
View Download
cartesian 1mm A3  41k v. 3 Sep 29, 2012, 2:49 AM Pere Millán
Ċ cartesian_1mm_A4.pdf
View Download
cartesian 1mm A4  39k v. 3 Sep 29, 2012, 2:49 AM Pere Millán
Ċ cartesian_2mm_A3.pdf
View Download
cartesian 2mm A3  38k v. 3 Sep 29, 2012, 2:49 AM Pere Millán
Ċ cartesian_2mm_A4.pdf
View Download
cartesian 2mm A4  37k v. 3 Sep 29, 2012, 2:49 AM Pere Millán
Ċ cartesian_5mm_A3.pdf
View Download
cartesian 5mm A3  37k v. 3 Sep 29, 2012, 2:49 AM Pere Millán
Ċ cartesian_5mm_A4.pdf
View Download
cartesian 5mm A4  36k v. 3 Sep 29, 2012, 2:49 AM Pere Millán
 Engineering graph paper
Ċ engineering_1cm_A3.pdf
View Download
engineering 1cm A3  36k v. 4 Sep 29, 2012, 2:49 AM Pere Millán
Ċ engineering_1cm_A4.pdf
View Download
engineering 1cm A4  36k v. 4 Sep 29, 2012, 2:49 AM Pere Millán
Ċ engineering_1mm_A3.pdf
View Download
engineering 1mm A3  41k v. 3 Sep 29, 2012, 2:49 AM Pere Millán
Ċ engineering_1mm_A4.pdf
View Download
engineering 1mm A4  39k v. 3 Sep 29, 2012, 2:49 AM Pere Millán
Ċ engineering_2mm_A3.pdf
View Download
engineering 2mm A3  38k v. 3 Sep 29, 2012, 2:49 AM Pere Millán
Ċ engineering_2mm_A4.pdf
View Download
engineering 2mm A4  37k v. 3 Sep 29, 2012, 2:50 AM Pere Millán
Ċ engineering_5mm_A3.pdf
View Download
engineering 5mm A3  37k v. 3 Sep 29, 2012, 2:50 AM Pere Millán
Ċ engineering_5mm_A4.pdf
View Download
engineering 5mm A4  36k v. 3 Sep 29, 2012, 2:50 AM Pere Millán
 Isometric graph paper
Ċ isometric_1cm_A3.pdf
View Download
isometric 1cm A3  41k v. 3 Sep 29, 2012, 2:50 AM Pere Millán
Ċ isometric_1cm_A4.pdf
View Download
isometric 1cm A4  38k v. 3 Sep 29, 2012, 2:50 AM Pere Millán
Ċ isometric_5mm_A3.pdf
View Download
isometric 5mm A3  46k v. 3 Sep 29, 2012, 2:50 AM Pere Millán
Ċ isometric_5mm_A4.pdf
View Download
isometric 5mm A4  40k v. 3 Sep 29, 2012, 2:50 AM Pere Millán
 Logarithmic graph paper
Ċ logarithmic_1c_A4.pdf
View Download
logarithmic 1 cycle A4   38k v. 3 Sep 29, 2012, 2:50 AM Pere Millán
Ċ logarithmic_2c_A3.pdf
View Download
logarithmic 2 cycles A3   39k v. 3 Sep 29, 2012, 2:50 AM Pere Millán
Ċ logarithmic_2c_A4.pdf
View Download
logarithmic 2 cycles A4   40k v. 3 Sep 29, 2012, 2:50 AM Pere Millán
Ċ logarithmic_3c_A4.pdf
View Download
logarithmic 3 cycles A4   39k v. 3 Sep 29, 2012, 2:50 AM Pere Millán
Ċ logarithmic_4c_A3.pdf
View Download
logarithmic 4 cycles A3  40k v. 3 Sep 29, 2012, 2:50 AM Pere Millán
Ċ logarithmic_4c_A4.pdf
View Download
logarithmic 4 cycles A4  40k v. 3 Sep 29, 2012, 2:50 AM Pere Millán
Ċ logarithmic_6c_A3.pdf
View Download
logarithmic 6 cycles A3  40k v. 3 Sep 29, 2012, 2:50 AM Pere Millán
Ċ logarithmic_8c_A3.pdf
View Download
logarithmic 8 cycles A3  41k v. 3 Sep 29, 2012, 2:50 AM Pere Millán
 Polar graph paper
Ċ polar_annual_A4.pdf
View Download
polar annual A4  94k v. 3 Sep 29, 2012, 2:50 AM Pere Millán
Ċ polar_cardinal_A4.pdf
View Download
cardinal coordinates A4    62k v. 9 Sep 29, 2012, 2:50 AM Pere Millán
Ċ polar_centesimal_A4.pdf
View Download
centesimal coordinates A4   75k v. 5 Sep 29, 2012, 2:50 AM Pere Millán
Ċ polar_clock_A4.pdf
View Download
polar 12h A4   63k v. 5 Sep 29, 2012, 2:50 AM Pere Millán
Ċ polar_sexagesimal_A4.pdf
View Download
sexagesimal coordinates A4   73k v. 5 Sep 29, 2012, 2:50 AM Pere Millán
 Semi-logarithmic graph paper
Ċ semi-logarithmic_1c_A4.pdf
View Download
semi-logarithmic 1 cycle A4  41k v. 3 Sep 29, 2012, 2:50 AM Pere Millán
Ċ semi-logarithmic_2c_A3.pdf
View Download
semi-logarithmic 2 cycles A3  42k v. 3 Sep 29, 2012, 2:50 AM Pere Millán
Ċ semi-logarithmic_2c_A4.pdf
View Download
semi-logarithmic 2 cycles A4  42k v. 3 Sep 29, 2012, 2:50 AM Pere Millán
Ċ semi-logarithmic_3c_A4.pdf
View Download
semi-logarithmic 3 cycles A4  42k v. 3 Sep 29, 2012, 2:50 AM Pere Millán
Ċ semi-logarithmic_4c_A3.pdf
View Download
semi-logarithmic 4 cycles A3  44k v. 3 Sep 29, 2012, 2:51 AM Pere Millán
Ċ semi-logarithmic_4c_A4.pdf
View Download
semi-logarithmic 4 cycles A4  42k v. 3 Sep 29, 2012, 2:51 AM Pere Millán
Ċ semi-logarithmic_6c_A3.pdf
View Download
semi-logarithmic 6 cycles A3  44k v. 3 Sep 29, 2012, 2:51 AM Pere Millán
Ċ semi-logarithmic_8c_A3.pdf
View Download
semi-logarithmic 8 cycles A3  45k v. 3 Sep 29, 2012, 2:51 AM Pere Millán